Prírastky knižničného fondu

Ammon Walter. [translation Vratislav Petr] Výběrný princip v lesním hospodářství : závěry ze 40-ti let švýcarské praxe
ISBN 978-80-87154-25-0
 
Ashton Mark Shaw. The practice of silviculture : applied forest ecology
ISBN 978-1-119-27095-9
 
Benčo Jozef. Metodológia vedeckého výskumu
ISBN 80-89018-27-0
 
[edited by V. Biskupský] Research project Báb IBP : progress report. II.  
[přeložili Jaroslav Drobník, Miloš Ondřej] Průvodce biotechnologiemi : biotechnologie v zemědělství a potravinářství
ISBN 80-200-1350-4
 
[edited by Wenhao Dai] Stress physiology of woody plants
ISBN 978-1-4987-4608-3
 
Foucault Michel Paul. [edited by Michel Senellart] The birth of biopolitics : lectures at the collège de France, 1978-1979
ISBN 978-0-312-20341-2
 
Gahér František. [ilustrácie Boris Kusenda] Logika pre každého
ISBN 80-89018-54-8
 
Gigerenzer Gerd. Reckoning with risk : learning to live with uncertainty
ISBN 978-0-14-029786-7
 
Gömöry Dušan. [rec. Eva Palátová, Ivan Repáč] Genetika a šľachtenie lesných drevín : návody na cvičenia
ISBN 978-80-228-2576-4
 
Horák Bohuslav. Lesnický a dřevařský slovník anglicko-český a česko-anglický
ISBN 80-902503-6-X
 
[zostavil Štefan Huszár] Za humánne životné prostredie : zborník vedeckých prác k 10. výročiu založenia Katedry humanitných vied na Stavebnej fakulte STU v Bratislave
ISBN 80-227-1619-7
 
Ives Peter. Language and hegemony in Gramsci
ISBN 978-0-7453-1665-9
 
Jankovský Jiří. Etika pro pomáhající profese
ISBN 80-7254-329-6
 
[edited by Sumera Javad, Ayesha Butt] Nanobotany
ISBN 978-3-319-77118-2
 
Joščák Pavol. [rec. Juraj Veselovský, Anna Šúriková] Projektovanie a konštruovanie výrobkov z dreva. Časť 2, Nábytok
ISBN 978-80-228-2967-0
 
Kiepas Andrzej. [preložil Viktor Švec] Človek a dilemy filozofie techniky
ISBN 80-967716-9-8
 
Kijovská Lívia. Ekotoxikológia vo vodnom hospodárstve Slovenska
ISBN 978-80-227-3944-3
 
Klemperer David W.. Forest resource economics and finance
ISBN 978-0-9740211-0-2
 
Analýza maximálnych úhrnov zrážok v povodí horného Hrona
ISBN 80-227-2339-8
 
Integrovaný manažment povodia : vybrané problémy
ISBN 978-80-227-4072-2
 
[editori Mária Kozová, Eva Pauditšová, Maroš Finka] Krajinné plánovanie
ISBN 978-80-227-3354-0
 
Kristiánová Katarína. Manažment sídelnej zelene : teoretické východiská a vybrané problémy na príklade Bratislavy
ISBN 978-80-227-3768-5
 
Vodárenstvo I., Zásobovanie vodou
ISBN 978-80-227-2802-7
 
Krivjanský Tomáš. Sokoliarstvo. 1. diel, História sokoliarstva
ISBN 978-80-89191-68-0
 
Krmela Jan. Pláště pneumatik a jejich materiálové charakteristiky pro výpočtové modelování : vědecká monografie
ISBN 978-80-270-2893-1
 
[editor Tomáš Kuvik] Zborník abstraktov prác 19. ročníka konferencie ŠVOČ 2019
ISBN 978-80-228-3158-1
 
Leporský Alexandr. Statistické metody  
Levine Robert Paul. Zarys genetyki  
Lieskovský Martin. [rec. Jindřich Neruda, Jozef Krilek] Ťažbovo-dopravné technológie I., (časť Lesná ťažba)
ISBN 978-80-228-2939-7
 
Martiník Antonín. Uplatnění břízy (Betula pendula Roth.) a osiky (Populus tremula L.) při obnově a tvorbě lesa po disturbancích : příkladová studie z chlumních oblastí Moravy
ISBN 978-80-7458-111-3
 
Minárik Marián. [rec. Milan Lang, Ján Svoreň] Aplikovaná pružnosť a pevnosť
ISBN 978-80-228-2665-5
 
Možiešik Ľudovít. Hydrotechnické stavby : hate
ISBN 978-80-227-3656-5
 
[editoři Pavel Nováček, Mikuláš Huba] Šok z prosperity : závěrečná čítanka z globální problematiky
ISBN 80-7067-635-3
 
Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR
ISBN 978-80-7458-110-6
 
Odlerová Eva. Etický rozmer v procese starostlivosti o životné prostredie
ISBN 80-967713-5-3
 
[editors Ulrike Pröbstl, Veronika Wirth, Birgit Elands, Simon Bell] Management of recreation and nature based tourism in European forests
ISBN 978-3-642-42546-2
 
Robinson Sara C.. Spalted wood : the history, science, and art of a unique material
ISBN 978-0-7643-5038-2
 
Rolný Ivo. Globalizace, etika, ekonomika
ISBN 978-80-87071-62-5
 
Rybárik Jozef. Humanizácia a životné prostredie
ISBN 978-80-227-2591-0
 
Sambanis Michaela. In Motion : Theaterimpulse zum Sprachenlernen
ISBN 978-3-589-16550-6
 
Shugart Herman Henry. A Theory of forest dynamics : the ecological implications of forest succession models
ISBN 1-930665-75-X
 
Schweingruber Fritz Hans. The plant stem : a microscopic aspect
ISBN 978-3-319-73523-8
 
Simon Herbert Alexander. Models of my life
ISBN 978-0-262-69185-7
 
Taleb Nassim Nicholas. Antifragile : things that gain from disorder
ISBN 978-0-8129-7968-8
 
[edited by E. P. Thompson] Warwick university Ltd : industry, management and the universities
ISBN 978-0-85124-829-5
 
[editor Marta Vargová] Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť : 9. medzinárodná vedecká konferencia
ISBN 978-80-553-3289-5
 
[edited by James M. Vose, Kier D. Klepzig] Climate change adaptation and mitigation management options : a guide for natural resource managers in Southern forest ecosystems
ISBN 978-1-138-03391-7
 
Výleta Roman. Riešené úlohy z hydrológie. I., Povodie, zrážky, prietok a hydrologická bilancia
ISBN 978-80-227-4887-2
 
Zachar Martin. [rec. Alena Očkajová, Zoltán Tánczos] Bezpečnosť práce a prostredia
ISBN 978-80-228-2965-6
 
Zhang Pengpeng. Rapid literacy in Chinese
ISBN 978-7-80052-695-4
 
Softwarový lexikon kovů se zahraničními ekvivalenty : verze 2.7  
Biology of rust resistance in forest trees : proceedings of a NATO-IUFRO advanced study institute  
Proceedings of the IUFRO joint meeting of working parties on genetics about breeding strategies including multiclonal varieties : Sensenstein, September 6-10, 1982  
Proceedings of the IUFRO joint meeting of working parties on Norway spruce provenances and Norway spruce breeding : Bucharest 1979  
Zarys fizjologii sosny zwyczajnej