Výsledky vyhľadávania

 1. Multi-criteria decision-making model for the material flow of resonant wood production
  Aláč Patrik TUZDFPH - Katedra podnikového hospodárstva
  Čulík Martin TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Sustainability. Vol. 9, issue 4 (2017), p. 502 [11 p.] [online]
  xcla - ČLÁNKY
  http://www.mdpi.com/2071-1050/9/4/502/htm
  článok

  článok


 2. Apparent sound reduction index of a partition wood wall with wood fibre boards
  Čulík Martin TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Jochim Stanislav TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Danihelová Zuzana TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Akustika : odborný časopis o akustice a vibracích. Vol. 28, č. září/September (2017), s. 14-17
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 3. Apparent sound reduction index of a wood based hotel ceiling
  Čulík Martin TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Jochim Stanislav TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Danihelová Zuzana TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Ferenc Ondrej TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Akustika : odborný časopis o akustice a vibracích. Vol. 28, č. září/September (2017), s. 23-26
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 4. Hodnotenie zvukovoizolačných vlastností deliacej steny v rodinnom dome typu bungalov
  Čulík Martin TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Jochim Stanislav TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 7-13 [CD-ROM]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2017 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 5. Hodnotenie zvukovoizolačných vlastností hotelového stropu
  Čulík Martin TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Jochim Stanislav TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 14-21 [CD-ROM]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2017 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 6. Measuring the apparent sound reduction index of ceilings in timber structures abstract
  Čulík Martin TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Jochim Stanislav TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Material - Acoustics - Place 2017 : book of abstracts : 12th international conference, September 12-14, 2017, Zvolen, Slovakia. [2] p. [CD-ROM]. - Zvolen : Technical University in Zvolen, 2017 / Čulík Martin 1975-
  xcla - ČLÁNKY
  http://acoustics.sk/zborniky/Book-of-Abstracts_MAP-2017.pdf
  článok

  článok


 7. Measuring the apparent sound reduction index of walls in timber structures abstract
  Čulík Martin TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Jochim Stanislav TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Material - Acoustics - Place 2017 : book of abstracts : 12th international conference, September 12-14, 2017, Zvolen, Slovakia. [2] p. [CD-ROM]. - Zvolen : Technical University in Zvolen, 2017 / Čulík Martin 1975-
  xcla - ČLÁNKY
  http://acoustics.sk/zborniky/Book-of-Abstracts_MAP-2017.pdf
  článok

  článok


 8. Zdroj kročejového hluku - návrh a realizace
  Danihelová Anna TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Ondrejka Vojtěch TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Koleda Pavol TUZFTVTA - Katedra riadenia strojov a automatizačnej techniky
  Gergeľ Tomáš TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 22-27 [CD-ROM]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2017 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 9. A review of methods for ototoxicity monitoring abstract
  Frič Martin
  Dado Miroslav TUZFTVTK - Katedra výrobnej techniky a manažmentu kvality
  Schwarz Marián TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Salva Jozef TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Material - Acoustics - Place 2017 : book of abstracts : 12th international conference, September 12-14, 2017, Zvolen, Slovakia. [1] p. [CD-ROM]. - Zvolen : Technical University in Zvolen, 2017 / Čulík Martin 1975-
  xcla - ČLÁNKY
  http://acoustics.sk/zborniky/Book-of-Abstracts_MAP-2017.pdf
  článok

  článok


 10. Potenciál drevnej suroviny na Slovensku v budúcnosti
  Gejdoš Miloš TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 54-58 [CD-ROM]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2017 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954-
  xcla - ČLÁNKY
  (3) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  článok

  článok