Výsledky vyhľadávania

 1. Dĺžkové spájanie ozvučných dosiek klavírov
  Čulík Martin TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Danihelová Anna TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Rajštaterová Martina
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 15-22 [CD-ROM]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2018 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 2. Nadpájanie smrekových doštičiek pri stavbe drevených organových píšťal
  Čulík Martin TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Danihelová Anna TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Štafura Andrej
  Žiaran Stanislav / Argalášová Ľubica ; Balážiková Michaela ; Beneš Petr 1964- Noise and vibration in practice : peer-reviewed scientific proceedings : vedecký recenzovaný zborník, Vol. 23. P. 17-20. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2018
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  článok

  článok


 3. Resonant wood in the production of pianos abstract
  Čulík Martin TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Material - Acoustics - Place 2018 : book of abstracts : 13th international conference, September 12-14, 2018, Zvolen, Slovakia. [1] p. [CD-ROM]. - Zvolen : Technical University in Zvolen, 2018 / Čulík Martin 1975-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 4. Stratocaster electric guitar abstract
  Čulík Martin TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Material - Acoustics - Place 2018 : book of abstracts : 13th international conference, September 12-14, 2018, Zvolen, Slovakia. [1] p. [CD-ROM]. - Zvolen : Technical University in Zvolen, 2018 / Čulík Martin 1975-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 5. Špecifická úprava častí elektrickej gitary a ich kmitanie
  Čulík Martin TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Sivčák Henrik
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 23-35 [CD-ROM]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2018 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 6. Analýza tepelno-technických vlastností drevo-hliníkových okien
  Jochim Stanislav TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Hvizdoš Peter
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 171-176 [CD-ROM]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2018 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 7. Ekológia drevených a murovaných stavieb abstrakt
  Jochim Stanislav TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Debnár Marek TUZDFPH - Katedra podnikového hospodárstva
  Ištokovič Filip
  Material - Acoustics - Place 2018 : book of abstracts : 13th international conference, September 12-14, 2018, Zvolen, Slovakia. [2] p. [CD-ROM]. - Zvolen : Technical University in Zvolen, 2018 / Čulík Martin 1975-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 8. Tepelnotechnické vlastnosti detailu zasklenia drevo-hliníkových okien abstrakt
  Jochim Stanislav TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Hvizdoš Peter
  Material - Acoustics - Place 2018 : book of abstracts : 13th international conference, September 12-14, 2018, Zvolen, Slovakia. [1] p. [CD-ROM]. - Zvolen : Technical University in Zvolen, 2018 / Čulík Martin 1975-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 9. Vlastnosti termodreva pre konštrukčnú tvorbu okien abstrakt
  Jochim Stanislav TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Tatarková Barbora
  Material - Acoustics - Place 2018 : book of abstracts : 13th international conference, September 12-14, 2018, Zvolen, Slovakia. [2] p. [CD-ROM]. - Zvolen : Technical University in Zvolen, 2018 / Čulík Martin 1975-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 10. Development of model for estimation of hearing loss due to combined exposure to noise and ototoxins abstract
  Salva Jozef TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Dado Miroslav TUZFTVTK - Katedra výrobných technológií a manažmentu kvality
  Schwarz Marián TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Frič Martin
  Material - Acoustics - Place 2018 : book of abstracts : 13th international conference, September 12-14, 2018, Zvolen, Slovakia. [1] p. [CD-ROM]. - Zvolen : Technical University in Zvolen, 2018 / Čulík Martin 1975-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok