Number of the records: 1  

Správny poriadok

  1. Správny poriadok : Komentár - výklad niektorých ustanovení zákona o správe daní a poplatkov - judikatúra - súvisiace predpisy / Eva Babiaková. - 1. vyd. - Bratislava : MANZ, 1998 - 361 s. (Komentáre k slovenskému právu ; zv.3) ISBN 80-85719-16-9 [1, currently available 0, at library only 1]
    book

    book