Number of the records: 1  

Záhradné kvetiny

  1. AMBROSE, Barry - DATTA, Alexis. Záhradné kvetiny. Z angl. prel. J.Uhlířová. 1. vyd. Bratislava : Mladé letá, 1997. 60 s. Príručka mladého prírodovedca. ISBN 80-06-00765-9.