Search results

 1. Úvod do marxistické sociální psychologie / Hans Hiebsch, Manfred Vorwerg. - 1. vyd. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1976 - 172 s. (Učebnice pro vysoké školy) [1, currently available 1]
  book

  book

 2. Na jihozápadním směru : vzpomínky velitele armády. Díl 2., 1943-1945 / K. S. Moskalenko ; z ruského originálu přeložila Vlasta Boudyšová. - 1. vyd. - Praha : Naše vojsko, 1976 - 579 s. (Paměti ; sv. 46) [2, currently available 2]
  book

  book

 3. Psychológia práce / Zostavil Jozef Daniel. - 1. vyd. - Bratislava : Práca, 1976 - 222 s. (Človek a práca ; zv. 3/76) [1, currently available 1]
  book

  book

 4. Súradnicová sústava / I. M. Geľfand, J. G. Glagoleva, A. A. Kirillov ; z ruského originálu preložila Viera Zaťková. - 1. vyd. - Bratislava : Alfa, 1976 - 105 s. (Epsilon ; zv. 2) [1, currently available 1]
  book

  book

 5. Cesty k poézii / Dušan Slobodník. - 1. vyd. - Bratislava : Tatran, 1976 - 273 s. (Čítanie študujúcej mládeže ; zv.91) [1, currently available 1]
  book

  book

 6. Dych domova / Štefan Žáry - Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1976 - 347 s. (Vybrané spisy Štefana Žáryho ; zv. 2) [1, currently available 1]
  book

  book

 7. Jaroslav Heyrovský / Jiří Koryta. - 1. vyd. - Praha : Horizont, 1976 - 96 s. (Medailóny ; sv.17) [1, currently available 1]
  book

  book

 8. Stezkami Zarathuštry : vliv nietzscheovství na německou buržoazní filozofii / S. F. Odujev ; z ruského originálu přeložil Milena Manová. - 1. vyd. - Praha : Svoboda, 1976 - 398 s. (Filozofie a současnost ; sv. 26) [1, currently available 1]
  book

  book

 9. Vybrané spisy v pěti svazcích. Sv. 1., 1843-1849 / Karl Marx, Friedrich Engels. - 1. vyd. - Praha : Svoboda, 1976 - 580 s. [1, currently available 1]
  book

  book

 10. Československá města / Jiří Hrůza. - 1. vyd. - Praha : Olympia, 1976 - 211 s. [1, currently available 1]
  book

  book