Search results

 1. Rok 1918 a Slováci / Ivan Mrva, Peter Mulík - Martin : Matica slovenská, 2019 - 116 s. ISBN 978-80-8128-224-9 [1, currently available 0]
 2. Neznámy slovenský príbeh : eseje o slovenskej minulosti a prítomnosti / Marián Tkáč - Martin : Matica slovenská, 2018 - 296 s. ISBN 978-80-8128-202-7 [2, currently available 2]
  book

  book

 3. Jedenásť povrazov / Peter Štrelinger ; úvod Roman Kaliský - Martin : Matica slovenská, 2017 - 175 s. ISBN 978-80-8128-195-2 [1, currently available 1]
  book

  book

 4. Pravidlá slovenskej výslovnosti / Ábel Kráľ. - 3. vyd. - Martin : Matica slovenská, 2016 - 423 s. ISBN 978-80-8128-159-4 [2, currently available 2]
  Pravidlá slovenskej výslovnosti

  book

 5. Démon hnevu : atentát rytiera Feliciána Zacha na uhorského kráľa Karola Róberta z Anjou / S. V. Lapšanský - Martin : Matica slovenská, 2016 - 215 s. ISBN 978-808128-169-3 [1, currently available 1]
  Démon hnevu

  book

 6. Príbeh slovenskej hymny a jej autora : dielo Janka Matúšku / Peter Huba ; ilustrácie Ernest Zmeták ... a kol. - Martin : Matica slovenská, 2016 - 151 s. ISBN 978-80-8128-166-2 [1, currently available 1]
  Príbeh slovenskej hymny a jej autora

  book

 7. Janičiarka : legenda z Novohradu / Hana Košková ; ilustroval Stano Lajda - Martin : Matica slovenská, 2015 - 55 s. ISBN 978-80-8128-139-6 [3, currently available 3]
  Janičiarka

  book

 8. Alexander Dubček : rok dlhší ako storočie / Ľuboš Jurík - Martin : Matica slovenská, 2015 - 574 s. ISBN 978-80-8128-132-7 [3, currently available 3]
  Alexander Dubček

  book

 9. Turčianske povesti. [Zv.] 2. / Jozef Tatár ; ilustroval Peter Uchnár - Martin : Matica slovenská, 2015 - 152 s. ISBN 978-80-8128-135-8 [3, currently available 3]
  Turčianske povesti

  book

 10. Súčasná slovenská literatúra po roku 1989 : heslár vybraných slovenských literárnych tvorcov debutujúcich po roku 1989 / Marián Grupač a kol. - Martin : Matica slovenská, 2015 - 292 s. ISBN 978-80-8128-138-9 [6, currently available 6]
  Súčasná slovenská literatúra po roku 1989

  book