Počet záznamov: 1  

Správny poriadok

  1. Správny poriadok : Komentár - výklad niektorých ustanovení zákona o správe daní a poplatkov - judikatúra - súvisiace predpisy / Eva Babiaková. -- 1. vyd. -- Bratislava : MANZ, 1998. -- 361 s. -- (Komentáre k slovenskému právu ; zv.3). -- Reg. -- ISBN 80-85719-16-9 : 560.00 Sk [342.9:336.2](094.5) BAG005