Počet záznamov: 1  

Slovenčina známa i neznáma pre Maďarov, ale aj Slovákov a Neslovákov

  1. HABOVŠTIAKOVÁ, Katarína. Slovenčina známa i neznáma pre Maďarov, ale aj Slovákov a Neslovákov. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1996. 322 s. ISBN 80-224-0474-8.