Počet záznamov: 1  

Veľryby, delfíny a sviňuchy

  1. CARWARDINE, Mark. Veľryby, delfíny a sviňuchy. Z angl. prel. M.Thurzo. 1. vyd. Martin : Osveta, 1997. 64 s. Okná do sveta. ISBN 80-88824-33-8.

Počet záznamov: 1