Počet záznamov: 1  

Na píšťalkách z vrbového prútia

  1. LUKAČIN, Alfonz. Na píšťalkách z vrbového prútia. Košice : Press Print, 1997. 111 s. ISBN 80-967412-3-3.

Počet záznamov: 1