Počet záznamov: 1  

Encyclopaedia Beliana.Zv.1. A-Belk

  1. Encyclopaedia Beliana.Zv.1. A-Belk : Slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch. Zost., sprac. Encyklopedický ústav SAV. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV : Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-x.