Počet záznamov: 1  

Posudzovanie ľudského správania rating-škálami

  1. SCHMIDT, H.D. Posudzovanie ľudského správania rating-škálami. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1972. 139 s. Pedagogické aktuality.