Počet záznamov: 1  

Rekreační chaty

  1. TAJOVSKÝ, Václav. Rekreační chaty : individuální výstavba a montované typy. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1973. 240 s.