Počet záznamov: 1  

Východné Slovensko

  1. NEHERA, Otakar. Východné Slovensko. [úvod napísal Vladimír Adamec. 1. vyd. Martin : Osveta, 1973. 276 s. Edícia fotografických vlastivedných publikácií.