Výsledky vyhľadávania

  1. Správny poriadok : Komentár - výklad niektorých ustanovení zákona o správe daní a poplatkov - judikatúra - súvisiace predpisy / Eva Babiaková. - 1. vyd. - Bratislava : MANZ, 1998 - 361 s. (Komentáre k slovenskému právu ; zv.3) ISBN 80-85719-16-9 [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]