Výsledky vyhľadávania

  1. Vládkyně všech nemocí : příběh rakoviny / Siddhartha Mukherjee ; překlad z anglického originálu Jan Šmarda. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2015 - 517 s. (Poprvé v češtině ; sv. 3) ISBN 978-80-210-7761-4 [1, z toho voľných 1]

  2. Rakovina prsníka : sprievodca širokými liečebnými možnosťami / Kay Friedrichs, Heike Oellerichová, Miriam Wesselsová ; z nemeckého originálu preložila Svetlana Žuchová. - 1. vyd. - Bratislava : Ikar, 2015 - 224 s. ISBN 978-80-551-4408-5 [5, z toho voľných 5]

  3. Spolu proti rakovine : prírodné liečiteľstvo a onkológia / Gustav Dobos, Sherko Kümmel ; z nemeckého originálu preložila Judita Melcerová. - 1. vyd. - Bratislava : Ikar, 2013 - 262 s. ISBN 978-80-551-3384-3 [6, z toho voľných 6]

  4. Rakovina tlustého střeva a konečníku : prevence zabírá / Štěpán Suchánek, Jaroslava Barkmanová, Přemysl Frič. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2011 - 35 s. (Lékař a pacient) ISBN 978-80-204-2474-7 [5, z toho voľných 5]

  5. Aktívne proti rakovine : nový pohľad na výživu / Johannes F. Coy, Maren Franzová ; z nemeckého originálu preložila Helena Galanová - Bratislava : Ikar, 2010 - 208 s. ISBN 978-80-551-2354-7 [2, z toho voľných 2]

  6. Proti rakovine nie sme bezmocní / David Servan-Schreiber ; z amerického originálu preložil Mojmír Mach, Ingrid Brucknerová. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2009 - 255 s. ISBN 978-80-10-01678-5 [1, z toho voľných 1]

  7. Psychoonkologie : psychologické aspekty vzniku a zvládnutí rakoviny / Volker Tschuschke ; z německého originálu přeložila Lucie Simonová. - 1. vyd. - Praha : Portál, 2004 - 215 s. ISBN 80-7178-826-0 [1, z toho voľných 1]

  8. Rakovina prsu a zdravá výživa / Jon J. Michnovicz, Diane S. Klein ; z anglického originálu přeložila Marta Kopejsková - Praha : Pragma, 2002 - 216 s. ISBN 80-7205-910-6 [3, z toho voľných 3]

  9. V ledovém zajetí : Příběh ženy a jejího neuvěřitelného boje s rakovinou na jižním pólu / Jerri Nielsen, Maryanne Vollers ; Z angl. přel. V.Šedá. - 1. vyd. - Praha : Práh, 2001 - 315 s. ISBN 80-7252-048-2 (Práh). - ISBN 80-242-0600-5 (KK) [3, z toho voľných 3]

  10. Jediná odrodilá bunka : ako vzniká rakovina / Robert A. Weinberg ; Z angl. prel. E.Farkašová, Z.Bartošová.. - 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2000 - 177 s. (Majstri vied) ISBN 80-7149-361-9 [5, z toho voľných 5]