Výsledky vyhľadávania

  1. Rečová komunikácia / Oľga Škvareninová ; ilustroval Dušan Polakovič. - 2. preprac. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2004 - 278 s. ISBN 80-0800-290-9 [2, z toho voľných 1]
  2. Paronymický slovník / Oľga Škvareninová. - 1. vyd. - Bratislava : Slov.ped.nakl., 1999 - 212 s. ISBN 80-08-02828-9 [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. Obrázkový slovník slovenčiny / Oľga Škvareninová ; Ilustr.V.Vanko.. - 1. vyd. - Bratislava : Slov.ped.nakl., 1997 - 239 s. ISBN 80-08-00913-6 [5, z toho voľných 5]
  4. Praktická príručka slovenčiny / Jozef Mistrík, Oľga Škvareninová, Katarína Hegerová. - 1. vyd. - Bratislava : Slov.ped.nakl., 1997 - 203 s. ISBN 80-08-02402-X [5, z toho voľných 5]
  5. Rečová komunikácia / Oľga Škvareninová. - 1. vyd. - Bratislava : Slov.ped.nakl., 1995 - 165 s. [1, z toho voľných 1]