Výsledky vyhľadávania

  1. Hlava nehlava : sebrané povídky a jiné texty / Joseph Heller ; sestavili Matthew J. Bruccoli a Park Brucker. - 1. vyd. v čes. jaz. - Praha : BB art, 2003 - 310 s. ISBN 80-7341-139-3 [5, z toho voľných 5]

  2. Hlava XXII / Joseph Heller ; z anglického originálu preložil Dušan Janák. - 2. slov. vyd. - Bratislava : Slovart, 2002 - 388 s. ISBN 80-7145-629-2 [6, z toho voľných 4]

  3. Hlava XXII / Joseph Heller ; Z angl. přel., doslov M.Jindra.. - 3. vyd. - Praha : BB art, 2000 - 473 s. ISBN 80-7257-179-6 [2, z toho voľných 2]

  4. Nemalujte si to / Joseph Heller ; Z angl.přel. M.Jindra.. - 1. vyd. v čes. jaz. - Praha : BB art, 1999 - 304s. ISBN 80-7257-152-4 [3, z toho voľných 3]

  5. Tehdy a teď : Z Coney Islandu až sem / Joseph Heller ; Z angl. přel. M.Jindra. - Praha : BB art, 1998 - 227 s. ISBN 80-86070-67-0 [4, z toho voľných 4]

  6. Nebolo mi do smiechu / Joseph Heller, Speed Vogel ; Z angl. prel. K.Karovičová.. - 1. slov. vyd. - Bratislava : Slovart, 1998 - 247 s. ISBN 80-7145-319-6 [4, z toho voľných 4]

  7. Něco se stalo / Joseph Heller ; Zangl. přel. A.Přidal. - Praha : BB art, 1998 - 411 s. ISBN 80-7257-000-5 [1, z toho voľných 1]

  8. Neveselá záležitost / Joseph Heller, Speed Vogel ; Z angl. přel. M.Jindra.. - 1. vyd. v čes. jaz. - Praha : BB art, 1996 - 329 s. ISBN 80-86070-03-4 [2, z toho voľných 2]

  9. Zavíráme! / Joseph Heller ; Z angl. orig.přel. M.Jindra.. - 1. vyd. v čes.jaz. - Praha : BB art, 1995 - 543 s. [4, z toho voľných 4]

  10. Bůh ví / Joseph Heller ; z anglického originálu přeložil a doslov napsal A. Přidal. - 1. vyd. - Praha : Odeon, 1991 - 398 s. (Klub čtenářů ; sv. 648) [5, z toho voľných 5]