Výsledky vyhľadávania

  1. Léto sira Lancelota / Richard Gordon ; z anglického originálu přeložil Jiří Bartoň. - 1. vyd. - Praha : Volvox Globator, 2001 - 141 s. (Keep smiling) ISBN 80-7207-422-9 [4, z toho voľných 4]

  2. Doktor a duchové / Richard Gordon ; Z angl. přel. H.Vališová.. - 1. vyd. - Praha : I. Železný, 1999 - 117 s. ISBN 80-240-0815-7 [6, z toho voľných 6]

  3. Slavní (a obtížní) pacienti / Richard Gordon ; Z angl. přel. J.Pacnerová.. - 1. vyd. - Praha : Baronet, 1998 - 248 s. ISBN 80-7214-077-9 [3, z toho voľných 3]

  4. Doktor v trní / Richard Gordon ; Z angl. přel. K.Korteová.. - 1. vyd. - Praha : I. Železný, 1998 - 119 s. ISBN 80-237-3543-8 [6, z toho voľných 6]

  5. Doktoři a dcery / Richard Gordon ; Z angl. přel. K.Korteová.. - 1. vyd. - Praha : I. Železný, 1998 - 106 s. ISBN 80-237-3561-6 [6, z toho voľných 6]

  6. Podivuhodné dějiny sexu : Pohlaví, pohlaváři a tak vůbec / Richard Gordon ; Z angl. přel. I.Šmoldas.. - 1. vyd. - Praha : Brána, 1998 - 231 s. ISBN 80-85946-93-9 [3, z toho voľných 3]

  7. Doktor a syn / Richard Gordon ; Z angl. přel. K.Korteová.. - 1. vyd. - Praha : I. Železný, 1997 - 159 s. ISBN 80-237-3524-1 [6, z toho voľných 6]

  8. Doktor v ráži / Richard Gordon ; Z angl. přel. K.Korteová.. - 1. vyd. - Praha : I. Železný, 1997 - 137 s. ISBN 80-237-3536-5 [6, z toho voľných 6]

  9. Doktor na větvi / Richard Gordon ; Z angl. přel. K.Korteová.. - 1. vyd. - Praha : I. Železný, 1997 - 169 s. ISBN 80-237-3438-5 [6, z toho voľných 6]

  10. Medicínské záhady / Richard Gordon ; Z angl. přel. J.Pacnerová.. - 1. vyd. - Praha : Baronet, 1997 - 319 s. ISBN 80-7214-046-9 [3, z toho voľných 3]