Výsledky vyhľadávania

  1. Človek ako predmet poznania / Boris Gerasimovič Ananjev ; z ruského originálu preložil Ladislav Požár. - 1. vyd. - Bratislava : Psychodiagnostické a didaktické testy, 1980 - 409 s. [1, z toho voľných 1]
  2. Problémy všeobecnej psychológie / Sergej Leonidovič Rubinštejn ; z ruského originálu preložili Ladislav Požár a Eva Rybárová. - 1. vyd. - Bratislava : Obzor, 1978 - 540 s. [3, z toho voľných 3]
  3. Patopsychológia : Poruchy učenia a správania / Ladislav Košč, Július Marko, Ladislav Požár. - 1. vyd. - Bratislava : Slov. ped. nakl., 1975 - 267 s. [1, z toho voľných 1]
  4. Ako naučiť deti učiť sa / Kirill Vasiljevič Bardin ; z ruského originálu preložil Ladislav Požár. - 1. vyd. - Bratislava : Psychodiagnostické a didaktické testy, 1973 - 124 s. [1, z toho voľných 1]
  5. Problémy psychológie pamäti / A. A. Smirnov ; preložili Ladislav Požár a Elena Smiková. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1969 - 389 s. (Základné pedagogické a psychologické diela) [1, z toho voľných 1]
  6. Psychológia osobnosti / A. G. Kovalev ; z ruského originálu preložili Margita Jedináková a Ladislav Požár. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1967 - 324 s. (Knižnica priateľov pedagogickej literatúry) [1, z toho voľných 1]