Výsledky vyhľadávania

  1. Informačná výchova / Dušan Katuščák, Marta Matthaeidesová, Marta Nováková. - 1. vyd. - Bratislava : Slov.ped.nakl., 1998 - 375 s. (Terminologický a výkladový slovník ; zv.6) ISBN 80-08-02818-1 [2, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  2. Uchovávanie knižničného fondu / Marta Nováková. - 3. preprac. a dopl. vyd. - Bratislava : Slovenská technická knižnica, 1995 - 93 s. ISBN 80-85165-53-8 [2, z toho voľných 1]

  3. Informačné pramene / Marta Nováková. - 1. vyd. - Bratislava : Slov. ped. nakl., 1983 - 207 s. [2, z toho voľných 1]

  4. Informatická typológia dokumentov : východiská, problémy, postupy / Marta Nováková. - 1. vyd. - Martin : Matica slovenská, 1981 - 242 s. (Teória a výskum, Séria monografie) [3, z toho voľných 1]