Výsledky vyhľadávania

  1. Okultizmus a iné prózy / Pavel Hrúz ; výber zostavil, komentáre, vysvetlivky, kalendárium života a diela a doslov napísal Vladimír Barborík. - 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2007 - 529 s. (Knižnica slovenskej literatúry ; zv. 13) ISBN 978-80-8101-015-6 [5, z toho voľných 5]

  2. Okultizmus / Pavel Hrúz ; doslov napísal Ivan Kadlečík. - 1. vyd. - Levice : Vydavateľstvo L.C.A, 2005 - 315 s. (Pôvodná tvorba, zv. 2) ISBN 80-89129-41-2 [1, z toho voľných 1]

  3. Lístoky / Ivan Kadlečík ; doslov napísal Pavel Hrúz. - 2. nezm. vyd. - Levice : Vydavateľstvo L.C.A, 2003 - 78 s. ISBN 80-89129-09-9 [1, z toho voľných 1]

  4. Hore pupkom, pupkom sveta / Pavel Hrúz. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1998 - 147 s. ISBN 80-220-0919-9 [4, z toho voľných 4]

  5. Oči kuričove / Pavel Hrúz. - 1. vyd. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1996 - 80 s. ISBN 80-7140-092-0 [4, z toho voľných 4]

  6. Chlieb a kry / Pavel Hrúz. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1996 - 126 s. ISBN 80-220-0725-0 [5, z toho voľných 5]

  7. Párenie samotárov / Pavel Hrúz. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1993 - 163 s. (Nová próza) [5, z toho voľných 5]

  8. Pereat / Pavel Hrúz. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1991 - 130 s. (Nová próza) [5, z toho voľných 5]

  9. Chliev a hry / Pavel Hrúz ; ilustroval Milan Rašla. - 1. vyd. - Bratislava : Smena, 1990 - 122 s. (Erb ; zv. 56) [5, z toho voľných 5]