Výsledky vyhľadávania

  1. Prózy / Jozef Gregor Tajovský ; zostavila, doslov, kalendárium, komentáre a vysvetlivky napísala Marcela Mikulová. - 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2005 - 443 s. (Knižnica slovenskej literatúry ; zv. 1) ISBN 80-7149-791-6 [5, z toho voľných 5]

  2. Listy : Príbeh manželstva Jozefa Gregora Tajovského a Hany Gregorovej / Jozef Gregor Tajovský, Hana - o nich Gregorová ; Úvod D.Gregorová-Prášilová. - Bratislava : Archa, 1996 - 370 s. ISBN 80-7115-124-6 [1, z toho voľných 1]

  3. Horký chlieb / Jozef Gregor Tajovský ; doslov napísal Ján Poliak. - 1. vyd. - Bratislava : Mladé letá, 1990 - 192 s. (Mimočítanková literatúra pre ZŠ) [18, z toho voľných 15]

  4. Statky - zmätky / Jozef Gregor Tajovský ; Doslov, chron. autor. života K.Rosenbaum.. - 3. vyd. v tejto edícii. - Bratislava : Tatran, 1985 - 125 s. (Čítanie študujúcej mládeže ; zv.161) [6, z toho voľných 6]

  5. Ženský zákon : veselohra v štyroch dejstvách / Jozef Gregor Tajovský ; doslov Pavol Palkovič. - 1. vyd. v ML. - Bratislava : Mladé letá, 1985 - 69 s. (KMČ, Mimočítanková literatúra) [20, z toho voľných 20]

  6. Spod kosy / Jozef Gregor Tajovský ; doslov napísal Karol Rosenbaum. - 1. vyd. - Bratislava : Tatran, 1980 - 288 s. (Hviezdoslavova knižnica ; zv. 266) [3, z toho voľných 3]

  7. Statky - zmätky / Jozef Gregor Tajovský. - 3. rozš. vyd. - Bratislava : Tatran, 1976 - 312 s. (Čítanie študujúcej mládeže ; zv. 86) [19, z toho voľných 18]

  8. Výber z diela v dvoch zväzkoch. Zv. 2. / Jozef Gregor Tajovský ; zostavil, štúdiu a poznámky napísal Karol Rosenbaum. - 1. vyd. v tomto výbere - Bratislava : Tatran, 1974 - 436 s. (Zlatý fond slovenskej literatúry) [7, z toho voľných 7]

  9. Jožko a Judka / Jozef Gregor Tajovský. - 1. vyd. - Bratislava : Obzor, 1974 - 51 s. (Bibliofílie Hviezdoslavovho Kubína ; zv.39) [1, z toho voľných 1]

  10. Výber z diela v dvoch zväzkoch. Zv. 1. / Jozef Gregor Tajovský ; zostavil, štúdiu a poznámky napísal Karol Rosenbaum. - 1. vyd. v tomto výbere - Bratislava : Tatran, 1974 - 576 s. (Zlatý fond slovenskej literatúry) [6, z toho voľných 6]