Výsledky vyhľadávania

  1. Ekonomický rast a ekonomický cyklus : teoretické a praktické problémy / Ján Lisý a kolektív. - 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2011 - 273 s. (Ekonómia) ISBN 978-80-8078-405-8 [1, z toho voľných 1]
  2. Dejiny ekonomických teórií : vývoj ekonomickej vedy / Ján Lisý a kolektív. - 2. dopl. a rozšír. vyd. - Bratislava : Elita, 1999 - 353 s. ISBN 80-85323-93-1 [1, z toho voľných 1]
  3. Ekonómia : všeobecná ekonomická teória / Ján Lisý a kolektív. - 2. preprac. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 1999 - 501 s. (Ekonómia) ISBN 80-88715-53-9 [1, z toho voľných 0]
  4. Dejiny ekonomických teórií / Ján Lisý, Jarmila Petričová, Anetta Čaplánová ; Reg. zost. S.Búrová.. - 1. vyd. - Bratislava : Elita, 1996 - 309 s. ISBN 80-8044-005-0 [4, z toho voľných 3, prezenčne 1]