Výsledky vyhľadávania

  1. Akademická príručka / Dušan Meško ... [a kol.]. - 2. upr. a dopl. vyd. - Martin : Osveta, c2005 - 496 s. ISBN 80-8063-200-6 [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  2. Informačná výchova / Dušan Katuščák, Marta Matthaeidesová, Marta Nováková. - 1. vyd. - Bratislava : Slov.ped.nakl., 1998 - 375 s. (Terminologický a výkladový slovník ; zv.6) ISBN 80-08-02818-1 [2, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  3. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce : Ako písať seminárne práce, ročníkové práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti, diplomové práce, záverečné a atestačné práce, dizertácie / Dušan Katuščák. - 2. dopl. vyd. - Bratislava : Stimul, 1998 - 119 s. ISBN 80-85697-82-3 [1, z toho voľných 1]

  4. Slovo čisté : život a dielo Štefana Krčméryho v dokumentoch / Zostavil Dušan Katuščák. - 1. vyd. - Martin : Osveta, 1979 - 199 s. (Sondy ; zv. 5) [1, z toho voľných 1]