Výsledky vyhľadávania

  1. Slovenský klasicizmus : próza / Vybral, zostavil Cyril Kraus. - 1. vyd. v tejto edícii - Bratislava : Slovenský Tatran, 2004 - 384 s. (Knihy do vrecka ; zv. 12) ISBN 80-2220-520-6 [3, z toho voľných 3]

  2. Slovenský literárny romantizmus / Cyril Kraus - Martin : Matica slovenská, 1999 - 238 s. (Spisy Slov.lit. ústavu MS ; zv.1) ISBN 80-7090-520-4 [1, z toho voľných 1]

  3. Začiatky slovenskej kritiky : literárna kritika v slovenskom klasicizme a romantizme / Cyril Kraus. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 1991 - 277 s. [1, z toho voľných 1]

  4. Slovenské povstanie 1848 - 1849 / Mikuláš Dohnány, Samuel D. Štefanovič ; zostavil Cyril Kraus. - 1. vyd. - Bratislava : Tatran, 1988 - 233 s. (Hviezdoslavova knižnica ; zv. 306) [1, z toho voľných 1]

  5. Na lutnu : (výber zo slovenskej klasicistickej poézie) / [Výber zostavil, textologicky upravil, poznámky a doslov napísal Cyril Kraus]. - 1. vyd. v tejto edícii. - Bratislava : Tatran, 1986 - 433 s. (Čítanie študujúcej mládeže ; zv. 178) [10, z toho voľných 10]

  6. Čas literatúry / Cyril Kraus. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1986 - 213 s. (Horizonty ; zv. 64) [1, z toho voľných 1]

  7. Marína / Andrej Sládkovič ; doslov napísal Cyril Kraus. - 1. vyd. - Bratislava : Tatran, 1982 - 147 s. (Hviezdoslavova knižnica ; zv. 275) [10, z toho voľných 10]

  8. Poézia Jána Bottu / Cyril Kraus. - 1. vyd. - Bratislava : Tatran, 1981 - 262 s. (Interpretácie ; zv. 12) [1, z toho voľných 1]

  9. Životná púť pohronského slávika : Andrej Sládkovič - život a dielo v dokumentoch / Zostavil Cyril Kraus. - 1. vyd. - Martin : Osveta, 1980 - 251 s. (Sondy ; zv. 6) [4, z toho voľných 4]

  10. Marína / Andrej Sládkovič ; doslov, biografickú poznámku a bibliografické poznámky napísal Cyril Kraus. - 1. vyd. - Bratislava : Tatran, 1979 - 261 s. (Čítanie študujúcej mládeže ; zv. 111) [4, z toho voľných 3]