Výsledky vyhľadávania

  1. Nevesta hôl a iné prózy / František Švantner ; výber zostavila, komentár, vysvetlivky, kalendárium života a diela a doslov napísala Jana Kuzmíková. - 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2007 - 632 s. (Knižnica slovenskej literatúry ; zv. 12) ISBN 978-80-7149-994-7 [5, z toho voľných 5]

  2. Nevesta hôľ a iné prózy / František Švantner ; Doslov J.Kuzmíková. - Bratislava : Perfekt, 2001 - 192 s. (Najkrajšie diela slov.lit. ; zv.4) ISBN 80-8046-191-0 [4, z toho voľných 4]

  3. Dielo. Zv. 2., Život bez konca / František Švantner ; výber zostavil a edične pripravil Ján Medveď. - 1. vyd. - Bratislava : Tatran, 1979 - 951 s. (Zlatý fond slovenskej literatúry ; zv. 35) [10, z toho voľných 10]

  4. Dielo. Zv. 1., Novely / František Švantner ; výber zostavil a edične pripravil Ján Medveď. - 1. vyd. - Bratislava : Tatran, 1979 - 611 s. (Zlatý fond slovenskej literatúry ; zv. 34) [9, z toho voľných 9]

  5. Novely / František Švantner ; Predslov J.Števček. - Bratislava : Slov. spis., 1976 - 632 s. (Vybrané spisy Františka Švantnera ; zv.1) [6, z toho voľných 6]

  6. Život bez konca / František Švantner ; predslov Ján Števček. - 5. vyd. - Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1974 - 734 s. (Vybrané spisy Františka Švantnera ; zv. 2) [4, z toho voľných 4]

  7. Horiaci vrch / František Švantner ; zostavil a doslov napísal Ján Števček. - 1. vyd. v tejto edícii - Bratislava : Tatran, 1971 - 216 s. (Čítanie študujúcej mládeže ; zv. 28) [11, z toho voľných 11]

  8. Život bez konca / František Švantner. - 4. vyd. - Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1969 - 798 s. (SPKK ; zv. 234) [1, z toho voľných 1]

  9. Malka / František Švantner ; doslov napísal Ján Števček. - 1. vyd. v SVKL - Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1965 - 261 s. (Hviezdoslavova knižnica ; zv. 70, Slovenský rad) [2, z toho voľných 2]

  10. Malka / František Švantner. - 2. vyd. - Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1962 - 313 s. (Pôvodná próza, František Švantner) [1, z toho voľných 1]