Výsledky vyhľadávania

  1. Patopsychológia učenia a jej neuropsychologické základy / Ladislav Košč. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987 - 236 s. [1, z toho voľných 1]
  2. Kapitoly zo všeobecnej psychológie : myslenie a inteligencia / Ladislav Košč. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1986 - 121 s. (Pedagogická a psychologická literatúra) [1, z toho voľných 1]
  3. Základy neuropsychológie / Aleksandr Romanovič Lurija ; z ruského originálu preložil Ladislav Košč. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1982 - 405 s. [2, z toho voľných 2]
  4. Vybrané state z vývinovej psychológie a patopsychológie / Zostavil Ladislav Košč. - 1. vyd. - Bratislava : Slov. ped. nakl., 1980 - 243 s. [1, z toho voľných 1]
  5. Všeobecná patopsychológia / Ladislav Košč. - 2.nezm. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1976 - 163 s. (Vysokoškolské skriptá) [1, z toho voľných 1]
  6. Patopsychológia : Poruchy učenia a správania / Ladislav Košč, Július Marko, Ladislav Požár. - 1. vyd. - Bratislava : Slov. ped. nakl., 1975 - 267 s. [1, z toho voľných 1]
  7. Psychológia matematických schopností / Ladislav Košč. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1972 - 276 s. (Základné pedagogické a psychologické diela) [1, z toho voľných 1]