Výsledky vyhľadávania

  1. Akordy o láske / Ján Poničan ; Zost. J.Buzássy. - 1. vyd. - Bratislava : Slov. spis., 1983 - 96 s. [2, z toho voľných 2]
  2. Človeka hľadám / Ján Poničan ; zost., pripravil, doslov a poznámku napísal Štefan Drug. - 1. vyd. v tejto edícii - Bratislava : Tatran, 1982 - 403 s. (Čítanie študujúcej mládeže ; zv. 140) [5, z toho voľných 4]
  3. Skaza hradu / Ján Poničan ; ilustroval Peter Ondreička. - 1. vyd. - Bratislava : Mladé letá, 1979 - 302 s. [5, z toho voľných 5]
  4. Československo / Karel Plicka ; zostavili Ján Poničan, Ludvík Baran a Vlastimil Jiřík. - 1. vyd. - Martin : Osveta, 1974 - [256] s. (Edícia fotografických vlastivedných publikácií) [3, z toho voľných 3]
  5. Boje a láska : výbor z básní / Ján Poničan ; výber zostavil a doslov napísal Michal Chorváth. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1970 - 310 s. (Vybrané spisy Jána Poničana ; zv. 1) [1, z toho voľných 1]
  6. Tri malé tragédie / Alexander S. Puškin ; Preložil Ján Poničan - Bratislava : Pravda, 1949 - 111 s. (Komorná knižnica Elánu ; zv. 19) [1, z toho voľných 1]