Výsledky vyhľadávania

  1. Vzpomínky na literaturu / Ivan Sergejevič Turgenev ; z ruského originálu přeložili Jiří Honzík, L. Sýkorová. - 1. vyd. - Praha : Odeon, 1985 - 316 s. (Knihovna klasiků, Spisy I.S. Turgeněva ; sv. 10) [1, z toho voľných 1]

  2. Milostný kruh / Ivan Sergejevič Turgenev ; Sest., doslov, medailon, bibliogr. M.Jehlička. - 2.rozš. vyd. - Praha : Lidové nakl., 1984 - 380 s. (Máj ; sv.429) [2, z toho voľných 2]

  3. Dým / Ivan Sergejevič Turgenev ; z ruského originálu přeložila Taťjana Hašková. - 2. přeprac. vyd - Praha : Lidové nakladatelství, 1983 - 178 s. (Srdce ; sv. 100) [1, z toho voľných 1]

  4. Rudin / Ivan Sergejevič Turgenev ; z ruského originálu přeložila Taťjana Hašková. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 1978 - 139 s. (Máj ; sv. 300) [3, z toho voľných 3]

  5. Výber. Diel 1., Poľovníkove zápisky / Ivan Sergejevič Turgenev ; úvodná štúdia Ivan Serdula. - 1. vyd. v tomto výbere - Bratislava : Tatran, 1977 - 773 s. (Zlatý fond svetovej literatúry) [4, z toho voľných 4]

  6. Výber. Diel 2., Otcovia a deti / Ivan Sergejevič Turgenev ; úvodná štúdia Ivan Serdula. - 1. vyd. v tomto výbere - Bratislava : Tatran, 1977 - 840 s. (Zlatý fond svetovej literatúry) [4, z toho voľných 4]

  7. Poľovníkove zápisky / Ivan Sergejevič Turgenev ; Z ruš. prel. J.Ferenčík.. - 1. vyd. - Bratislava : Tatran, 1975 - 357 s. (Pamír ; zv.16) [3, z toho voľných 3]

  8. Mumu / Ivan Sergejevič Turgenev ; úvod Miloslav Jehlička. - 1. vyd. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1974 - 144 s. (Ruská komentovaná četba) [1, z toho voľných 1]

  9. Otcovia a deti / Ivan Sergejevič Turgenev ; z ruského originálu preložil Ján Ferenčík. - 3. vyd. - Bratislava : Tatran, 1974 - 258 s. (Čítanie študujúcej mládeže ; zv. 63) [10, z toho voľných 10]

  10. Prvá láska / Ivan Sergejevič Turgenev ; z ruského origináu preložila Ružena Žiaranová-Dvořáková. - 2. vyd. - Bratislava : Tatran, 1972 - 296 s. (Pamír ; zv. 5) [4, z toho voľných 4]