Výsledky vyhľadávania

  1. Problémy a osobnosti / Zoltán Rampák. - 1. vyd. - Bratislava : Tatran, 1989 - 304 s. (Okno ; zv. 63) [1, z toho voľných 1]

  2. Cesta drámy : Domáce a medziliterárne súvislosti socialistickej drámy (1920-1970) / Zoltán Rampák. - 1. vyd. - Bratislava : Tatran, 1984 - 339 s. (Okno ; zv.44) [1, z toho voľných 1]

  3. Tvorba Ivana Bukovčana / Zoltán Rampák. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1979 (Horizonty ; zv. 40) [1, z toho voľných 1]

  4. Dráma, divadlo, spoločnosť / Zoltán Rampák. - 1. vyd. - Bratislava : Tatran, 1976 - 437 s. (Okno) [1, z toho voľných 1]

  5. Slovenskí klasickí dramatici 19.storočia a inonárodná dráma : porovnávacie štúdie / Zoltán Rampák. - 1. vyd. - Bratislava : Obzor, 1975 - 268 s. [5, z toho voľných 5]

  6. Dramatik Štefan Králik / Zoltán Rampák. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1975 - 243 s. (Siluety ; zv. 18) [1, z toho voľných 1]

  7. Veľká parochňa / Peter Karvaš ; doslov napísal Zoltán Rampák. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1965 - 160 s. (Divedelné hry ; zv. 93) [1, z toho voľných 1]

  8. Výber z diela v dvoch zväzkoch. Zv. 2., Drámy / Ján Chalupka ; štúdiu napísal Zoltán Rampák. - 2. súborné vyd. - Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1954 - 505 s. (Naši klasici ; zv. 9) [1, z toho voľných 1]