Výsledky vyhľadávania

  1. Teória pravdepodobnosti. [Zv.] 2 / Vladimír Huťka. - 2. vyd. - Bratislava : Ekonóm, 1998 - 159 s. ISBN 80-2250-969-8 [1, z toho voľných 1]

  2. Finančná matematika. [Zv.] 1 / Vladimír Huťka, Juraj Institoris, Elena Mojžišová. - 2. preprac. vyd. - Bratislava : Ekonóm, 1997 - 185 s. ISBN 80-2250-853-5 [1, z toho voľných 1]

  3. Finančná matematika / Vladimír Huťka, Juraj Institoris, Elena Mojžišová. - 1. vyd. - Bratislava : Ekonomická univerzita, 1993 - 152 s. [1, z toho voľných 1]

  4. Matematika pre ekonómov.Zv.1 / Vladimír Huťka, Eduard Benko, Júlia Žilinková. - 1. vyd. - Bratislava : Alfa, 1984 - 365 s. (Edícia matematicko-fyzikálnej literatúry) [11, z toho voľných 11]