Výsledky vyhľadávania

  1. Dejiny Slovenska slovom i obrazom. Diel 2. / Jozef Butvin, Bohumír Kostický, Marta Vartíková. - 1. vyd. - Martin : Osveta, 1981 - 380 s. [5, z toho voľných 5]

  2. Dejiny Československa : Učebné texty pre 2.a 3. ročník SVŠ.. / Peter Ratkoš, Jozef Butvin, Miroslav Kropilák. - 2. vyd. - Bratislava : Slov. ped. nakl., 1971 - 418 s. [1, z toho voľných 1]

  3. Slovenské národnozjednocovacie hnutie (1780-1848) : (k otázke formovania novodobého slovenského buržoázneho národa) / Jozef Butvin. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1965 - 389 s. [1, z toho voľných 1]

  4. Slovenské dejiny v krásnej literatúre : výber a rozbor diel a úryvkov zo slovenskej umeleckej literatúry pre vyučovanie slovenských dejín / Jozef Butvin. - 2. dopl. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1962 - 322 s. (Knižnica metodických príručiek ; zv. 55) [1, z toho voľných 1]