Výsledky vyhľadávania

  1. Peter Jilemnický - vždy s ľudom : život a dielo v dokumentoch / Břetislav Truhlář. - 1. vyd. - Martin : Osveta, 1989 - 339 s. (Sondy ; zv. 17) [3, z toho voľných 3]

  2. Miloš Krno / Břetislav Truhlář. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1987 - 130 s. (Siluety ; zv. 28) [1, z toho voľných 1]

  3. Kompas v nás / Peter Jilemnický ; doslov Břetislav Truhlář. - 2. vyd. v tejto edícii. - Bratislava : Tatran, 1985 - 252 s. (Hviezdoslavova knižnica ; zv.288) [4, z toho voľných 4]

  4. Socialistickou cestou k realite v literatúre / Břetislav Truhlář. - 1. vyd. - Bratislava : Tatran, 1981 - 300 s. (Okno ; zv. 34) [1, z toho voľných 1]

  5. Stará rodina / Anna Maria Tilschová ; z českého originálu preložila Jana Rovenská. - 1. vyd. - Bratislava : Tatran, 1980 - 383 s. (Svetová tvorba ; zv. 144) [1, z toho voľných 1]

  6. Pole neorané / Peter Jilemnický ; Doslov B.Truhlář.. - 1. vyd. - Bratislava : Tatran, 1978 - 458 s. (Čítanie študujúcej mládeže ; zv. 105) [3, z toho voľných 3]

  7. Psohlavci : historický obraz / Alois Jirásek ; z českého originálu preložila a poznámky napísala Elena Šmatláková. - 5. vyd. - Bratislava : Mladé letá, 1978 - 295 s. (KMČ) [10, z toho voľných 10]

  8. Literatúra a skutočnosť / Břetislav Truhlář. - 1. vyd. - Bratislava : Slov. spis., 1976 - 323 s. (Horizonty ; zv.34) [1, z toho voľných 1]

  9. Jeden strieborný / Zdeněk Pluhař ; z českého originálu preložila Marta Hollá. - 1. vyd. - Bratislava : Smena, 1976 - 196 s. (Štafeta) [1, z toho voľných 1]

  10. Próza socialistického realizmu / Břetislav Truhlář. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1976 - 162 s. [1, z toho voľných 1]