Výsledky vyhľadávania

  1. Francois Villon : bohém, básnik, baladik / Jozef Felix ; edične pripravil a štúdiu napísal Július Pašteka - Bratislava : Petrus, 2004 - 327 s. ISBN 80-8893-971-2 [1, z toho voľných 1]

  2. Literárne dielo. [Zv.] 1, Hviezdy a smútok / Rudolf Dilong ; vybral a úvod napísal Július Pašteka - Bratislava : Petrus, 2002 - 302 s. ISBN 80-8893-948-8 [1, z toho voľných 1]

  3. Pohľady na slovenskú dramatiku, divadlo a kritiku. Zv. 1 / Július Pašteka. - 1. vyd. - Bratislava : Národné divadelné centrum, 1998 - 529 s. (Divadelné obzory ; zv. 1) ISBN 80-8545-562-5 [1, z toho voľných 1]

  4. Pohľady na slovenskú dramatiku, divadlo a kritiku. Zv. 2 / Július Pašteka - Bratislava : Národné divadelné centrum, 1998 - 331 s. (Divadelné obzory ; zv. 2) ISBN 80-8545-562-5 [1, z toho voľných 1]

  5. Utrpenie mladého Werthera / Johann Wolfgang Goethe ; z nemeckého originálu preložila Miroslava Bártová. - 3. vyd. v tejto edícii. - Bratislava : Tatran, 1984 - 267 s. (Čítanie študujúcej mládeže ; zv.149) [14, z toho voľných 10]

  6. Hudobníci 20. storočia / Jiří Vysloužil ; z českého originálu preložil Július Pašteka. - 2. dopl. a preprac. vyd. - Bratislava : Opus, 1981 - 635 s. [5, z toho voľných 4, prezenčne 1]

  7. Nesmrteľní milenci / Zostavil a doslov napísal Július Pašteka ; ilustroval Ervín Urban - Bratislava : Tatran, 1977 - 288 s. (Hviezdoslavova knižnica) [3, z toho voľných 3]

  8. Ejzenštejn / Viktor Šklovskij ; z ruského originálu preložil Juraj Klaučo. - 1. vyd. - Bratislava : Obzor, 1976 - 415 s. (Postavy a osudy) [5, z toho voľných 5]

  9. Estetické paralely umenia : štúdie o divadle, dramatike a filme / Július Pašteka. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 1976 - 425 s. [1, z toho voľných 1]

  10. Stratené ilúzie / Honoré de Balzac ; z francúzskeho originálu preložila Miroslava Bártová a Tibor Kobáň. - 2. vyd. - Bratislava : Tatran, 1974 - 546 s. (Svetoví klasici ; zv. 211) [3, z toho voľných 3]