Výsledky vyhľadávania

  1. Sloboda učiť sa / Carl R. Rogers, H. Jerome Freiberg ; Z angl. prel. I.Valkovič - Modra : Persona, 1998 - 429 s. ISBN 80-967980-0-6 [1, z toho voľných 1]
  2. Způsob bytí : Klíčová témata humanistické psychologie z pohledu jejího zakladatele / Carl R. Rogers ; Z angl. přel. J.Krejčí. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1998 - 292 s. (Spektrum) ISBN 80-7178-233-5 [1, z toho voľných 1]
  3. Ako byť sám sebou : Pohľad terapeuta na psychoterapiu / Carl R. Rogers ; Z angl. orig. prel. I.Valkovič. - Bratislava : Iris, 1995 - 353 s. [1, z toho voľných 0]