Výsledky vyhľadávania

  1. Osobnosť a jej rozvoj v socialistickej spoločnosti / Zostavil Tomáš Pardel. - 1. vyd. - Bratislava : Pravda, 1983 - 253 s. (Socializmus) [1, z toho voľných 1]
  2. Psychológia / Tomáš Pardel. - 1. vyd. - Bratislava : Psychodiagnostické a didaktické testy, 1982 - 486 s. [1, z toho voľných 1]
  3. Všeobecná psychológia pre 2. ročník pedagogických škôl / Tomáš Pardel, Veronika Kováliková. - 2. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1981 - 227 s. [1, z toho voľných 1]
  4. Človek ako predmet poznania / Boris Gerasimovič Ananjev ; z ruského originálu preložil Ladislav Požár. - 1. vyd. - Bratislava : Psychodiagnostické a didaktické testy, 1980 - 409 s. [1, z toho voľných 1]
  5. Základy všeobecnej psychológie / Tomáš Pardel, Július Boroš. - 2. preprac. a dopl. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1979 - 562 s. [1, z toho voľných 1]
  6. Všeobecná psychológia pre 2. ročník pedagogických škôl / Tomáš Pardel, Veronika Kováliková. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1977 - 211 s. [1, z toho voľných 1]
  7. Kapitoly zo všeobecnej psychológie : motivácia ľudskej činnosti a správania / Tomáš Pardel. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1977 - 219 s. [2, z toho voľných 2]
  8. Kapitoly zo všeobecnej psychológie. Zv. 1., Predmet a systém psychologických vied / Tomáš Pardel, Jozef Koščo. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1975 - 314 s. [1, z toho voľných 1]
  9. Základy všeobecnej psychológie / Tomáš Pardel, Július Boroš. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1975 - 571 s. [3, z toho voľných 3]
  10. Inteligencia / P. Fraisse, Jean Piaget ; výber urobil Tomáš Pardel. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1968 - 307 s. (Knižnica priateľov pedagogickej literatúry) [1, z toho voľných 1]