Výsledky vyhľadávania

  1. Pravidlá slovenskej výslovnosti / Ábel Kráľ. - 3. vyd. - Martin : Matica slovenská, 2016 - 423 s. ISBN 978-80-8128-159-4 [2, z toho voľných 2]
  2. Pravidlá slovenskej výslovnosti : systematika a ortoepický slovník / Ábel Kráľ - Martin : Matica slovenská, 2005 - 423 s. ISBN 80-7090-790-8 [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. Základy jazykovej kultúry / Ábel Kráľ, Anna Rýzková. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1990 - 123 s. [2, z toho voľných 2]
  4. Fonetika a fonológia / Ábel Kráľ, Ján Sabol. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1989 - 388 s. [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. Pravidlá slovenskej výslovnosti / Ábel Kráľ. - 1. vyd. - Bratislava : Slov. ped. nakl., 1984 - 626 s. [3, z toho voľných 3]
  6. Príručný slovník slovenskej výslovnosti / Ábel Kráľ. - 2. opr. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1982 - 646 s. [2, z toho voľných 2]