Výsledky vyhľadávania

  1. Vieme správne myslieť? : logické chyby a ich škodlivosť / A. I. Ujemov ; z ruského originálu preložil Karol Ondreička. - 1. vyd. - Bratislava : Osveta, 1960 - 135 s. [1, z toho voľných 1]

  2. Dvacet tisíc zlodějů / Eric Lambert ; z anglického originálu přeložil Vladimír Vařecha. - 1. vyd. - Praha : Naše vojsko, 1960 - 305 s. (Knihovna vojáka ; sv. 145) [1, z toho voľných 1]

  3. Veľký rusko - slovenský slovník.Zv.1.A-J / Zost. M.Filkusová. - Bratislava : Vyd. Slov. akadémie vied, 1960 - 762 s. [1, z toho voľných 1]

  4. Dějiny světa. Sv. 3. / [Z ruského originálu přeložil J. Burian ... [a kol.]]. - 1. vyd. - Praha : Státní nakladatelství politické literatury, 1960 - 892 s. [2, z toho voľných 2]

  5. Italská renesanční plastika / V. V. Štech. - 1. vyd. - Praha : Státní nakladatelství krásne literatury, hudby a umění, 1960 - 306 s. [1, z toho voľných 1]

  6. Čítanie zo svetovej literatúry : pre 10.ročník všeobecnovzdelávacích škôl / [Výber zostavil Anton Vantuch ; úvodné state napísali Rudo Turňa a Ján Medveď. - 1. vyd. - Bratislava : Mladé letá, 1960 - 364 s. (Školská knižnica) [1, z toho voľných 1]

  7. Dobrovoľný stroskotanec : na gumovom člne za 65 dní cez Atlantický oceán / Alain Bombard ; preložil Juraj Zajíček. - 1. vyd. - Bratislava : Osveta, 1960 - 182 s. (Svetom) [1, z toho voľných 1]

  8. Nepriatelia : Hra v troch dejstvách / Maksim Gorkij ; Z ruš. prel. K.Rosica. - Bratislava : Českoslov.div.a lit.zast., [1960?] - 48 s. [1, z toho voľných 1]

  9. Bobrový kožuch : Zlodejská komédia v 4 dejstvách / Gerhart Hauptmann ; Z nem. prel. L.Tibenská - Bratislava : Slov.divad. a lit.zast., [1960?] - 81 s. [1, z toho voľných 1]

  10. Červená šatka, biely mak / Jozef Horák. - 1. vyd. - Bratislava : Mladé letá, 1960 - 117 s. [1, z toho voľných 1]