Výsledky vyhľadávania

  1. Čitateľ : Mesačník pre prácu knižníc - Martin : Matica slovenská, 1968 [1, z toho voľných 1]

  2. Čtenář : Měsíčník pro práci s knihou - Praha : Orbis, 1968 [1, z toho voľných 1]

  3. Kliatba : historický romantický obraz zo začiatku devätnásteho storočia / Terézia Vansová ; doslov napísal Miloš Tomčík. - 2. vyd. - Bratislava : Tatran, 1968 - 213 s. [3, z toho voľných 3]

  4. Noví priatelia Macka Uška / Czesław Janczarski ; z poľského originálu preložila Marianna Prídavková-Mináriková. - 1. vyd. - Bratislava : Mladé letá, 1968 - 75 s. [2, z toho voľných 2]

  5. Piesne o láske a smrti / Maria Rainer Rilke ; Z nem. prel.M.Válek, P.Hrivnák. - 1. vyd. - Bratislava : Slov. spis., 1968 - 91 s. (Kruh milovníkov poézie ; zv.31) [1, z toho voľných 1]

  6. Elementárna štatistika pre psychológov, sociológov a pedagógov / Friedrich Hillebrandt ; z nemeckého originálu preložil Melichar Václav a Milan Ugron. - 1. vyd. - Bratislava : Pravda, 1968 - 360 s. (Základné pedagogické a psychologické diela) [1, z toho voľných 1]

  7. Fyzický zeměpis Československa / Josef Kunský. - 1. vyd. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1968 - 537 s. (Na pomoc učiteli) [1, z toho voľných 1]

  8. Abeceda sekretárky / Jozef Mistrík. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1968 - 221 s. [2, z toho voľných 2]

  9. Kde sa začínajú diaľky / Kristian Topič ; z českého rukopisu preložil Henrich Pifko. - 1. vyd. - Bratislava : Mladé letá, 1968 - 125 s. [1, z toho voľných 1]

  10. Kdo střílí na presidenty? / Milada Taterová, Jiří Novák. - 1. vyd. - Praha : Pragopress, 1968 - 93 s. (Kontakt ; sv. 2) [1, z toho voľných 1]