Výsledky vyhľadávania

  1. Naše vtáky / František Vilček ; s vyobrazeniami Jána Šveca. - 2. vyd. - Bratislava : Obzor, 1971 - 407 s. [1, z toho voľných 1]

  2. Krajina plná detstva : Hronského tvorba pre mládež / Zlatko Klátik. - 1. vyd. - Bratislava : Mladé letá, 1971 - 169 s. (Otázky detskej literatúry) [1, z toho voľných 1]

  3. Pyramída.[Zv.12].Pal-Pol : Encyklopedický časopis moderného človeka - Bratislava : Obzor, 1971 - S.4225-4608. s. [4, z toho voľných 3, prezenčne 1]

  4. Pyramída : encyklopedický časopis moderného človeka. [Zv. 13], Pol - Ria - Bratislava : Obzor, 1971 -. Mesačník [3, z toho voľných 2, prezenčne 1]

  5. Roxana / Daniel Defoe ; z anglického originálu přeložil Jaroslav Bílý. - 1. vyd. - Praha : Lidové nakladatelství, 1971 - 293 s. (Knihy srdce ; sv. 18) [2, z toho voľných 2]

  6. Pyramída : encyklopedický časopis moderného človeka. [Zv. 14], Ria - Sta - Bratislava : Obzor, 1971 -. Vychádza mesačne [3, z toho voľných 2, prezenčne 1]

  7. Robíme si hračky, modely a pomôcky / Ferdinand Olšanský ; text ilustrovala Eva Fatková. - 2. preprac. a dopl. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1971 - 301 s. (Knižnica metodickej literatúry) [1, z toho voľných 1]

  8. Česko-německý slovník. Sv. 1., A - O / Zprac. H.Siebenschein.. - 2. vyd. - Praha : Stát. ped. nakl., 1971 - 461 s. [1, z toho voľných 1]

  9. Česko-německý slovník. Sv. 2., P - Ž / Zprac. H.Siebenschein.. - 2. vyd. - Praha : Stát. ped. nakl., 1971 - S.643-1523. s. [1, z toho voľných 1]

  10. Obraz Doriana Graye / Oscar Wilde ; z anglického originálu přeložil a poznámkami opatřil J. Z. Novák. - 4. vyd. - Praha : Lidové nakladatelství, 1971 - 257 s. (M knihy ; sv. 24) [1, z toho voľných 1]