Výsledky vyhľadávania

  1. Kus cukru / Peter Jilemnický ; ilustroval Ivan Schurmann. - 1. vyd. - Bratislava : Smena, 1972 - 334 s. (Máj ; zv. 184) [1, z toho voľných 1]

  2. Slovenské divadlá v sezóne 1971-1972 : 1. ročenka slovenského profesionálneho divadelníctva - Bratislava : Tatran, 1972 (Účelová publikácia Divadelného ústavu v Bratislave). ročenka [1, z toho voľných 1]

  3. Fyzika pre študujúcich na vysokých školách technických.Diel 1.Mechanika, akustika, termika / Dionýz Ilkovič. - 5. vyd. - Bratislava : Alfa, 1972 - 493 s. [2, z toho voľných 2]

  4. Čitateľ : Mesačník pre prácu knižníc - Martin : Matica slovenská, 1972 [1, z toho voľných 1]

  5. Čtenář : Měsíčník pro práci s knihou - Praha : Orbis, 1972 [1, z toho voľných 1]

  6. Metoda novinářské práce. Sv. 2., Kapitoly z výskumu masové komunikace. - 1. vyd. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1972 - 187 s. [1, z toho voľných 1]

  7. Príručka súdneho lekárstva / Zostavil Milan Kokavec. - 1. vyd. - Martin : Osveta, 1972 - 430 s. (Učebnice pre lekárske fakulty) [1, z toho voľných 1]

  8. Embryológia človeka / Ivan Stanek. - 4. preprac. a dopl. vyd. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1972 - 403 s. [2, z toho voľných 2]

  9. Náčrt teórie výchovy dospelých / Miroslav Matušťák. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1972 - 158 s. [1, z toho voľných 1]

  10. Méněcennost / Miroslav Hanuš. - 3. přeprac. vyd. - Praha : Melantrich, 1972 - 385 s. [2, z toho voľných 2]