Výsledky vyhľadávania

  1. Karel Havlíček Borovský / Milena Beránková. - 1. vyd. - Praha : Horizont, 1973 - 99 s. (Medailóny ; sv. 3) [1, z toho voľných 1]

  2. Ochrana rostlin v zahradnictví / Zpracoval Josef Peiker. - 2. přeprac. vyd. - Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1973 - 368 s. (Rostlinná výroba) [1, z toho voľných 1]

  3. Petr Iljič Čajkovskij / Jiří Bajer. - 1. vyd. - Praha : Horizont, 1973 - 74 s. (Medailóny ; sv. 2) [1, z toho voľných 1]

  4. Český kinematograf Jana Kříženeckého / Zdeněk Štábla. - 1. vyd. - Praha : Československý filmový ústav, 1973 - 258 s. [1, z toho voľných 1]

  5. Vrodené chyby srdca a ciev / Ondrej Lipták, E. R. Meitner. - 1. vyd. - Martin : Osveta, 1973 - 599 s. (Edícia pre postgraduálne štúdium lekárov, Dérerova zbierka ; zv. 39) [1, z toho voľných 1]

  6. Matematika / Zost. L.Franek.. - 1. vyd. - Praha : Stát. nakl. tech. lit., 1973 - 750 s. (Česká matice technická. Technický průvodce ; sv.1) [1, z toho voľných 1]

  7. Základné zapojenia z rádioelektroniky / Zvonko Vistrička ; z chorvátskeho originálu preložil Július Zachar. - 2. nezm. vyd. - Bratislava : Alfa, 1973 - 241 s. (Edícia elektrotechnickej literatúry) [1, z toho voľných 1]

  8. Knižnice a vedecké informácie : Teoretický štvrťročník - Martin : Matica slovenská, 1973-1974 [1, z toho voľných 1]

  9. Čitateľ : Mesačník pre prácu knižníc - Martin : Matica slovenská, 1973 [1, z toho voľných 1]

  10. Čtenář : Měsíčník pro práci s knihou - Praha : Orbis, 1973 [1, z toho voľných 1]