Výsledky vyhľadávania

  1. Dziga Vertov revolucionář dokumentárního filmu / Antonín Navrátil - Praha : Československý filmový ústav, 1974 - 251 s. [1, z toho voľných 1]

  2. Slovenské divadlá v sezóne 1972-1973 : 2. ročenka slovenského profesionálneho divadelníctva - Bratislava : Tatran, 1974 (Účelová publikácia Divadelného ústavu v Bratislave) [1, z toho voľných 1]

  3. Malý německo-český a česko-německý technický slovník / Sestavil kolektiv pod vedením V. Hesounové. - 1. vyd. - Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1974 - 599 s. [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  4. Pravda 1944 : ústredný orgán Komunistickej strany Slovenska. - Reedícia - Martin : Matica slovenská, 1974 - 200 s. [1, z toho voľných 1]

  5. Čitateľ : Mesačník pre prácu knižníc - Martin : Matica slovenská, 1974 [1, z toho voľných 1]

  6. Čtenář : Měsíčník pro práci s knihou - Praha : Orbis, 1974 [1, z toho voľných 1]

  7. Okouzlená duše.Díl 1 / Romain Rolland ; Z franc. přel. J.Hrdinová, J.Zaorálek. - 5. vyd. 2. vyd. v Odeonu - Praha : Odeon, 1974 - 702 s. (Světová knihovna) [1, z toho voľných 1]

  8. Okouzlená duše.Díl 2 / Romain Rolland ; Z franc. přel. J.Hrdinová, J.Zaorálek. - 5. vyd. 2. vyd. v Odeonu - Praha : Odeon, 1974 - 716 s. (Světová knihovna) [1, z toho voľných 1]

  9. Dve lásky Philippa Marcenata / André Maurois ; z francúzskeho originálu preložil Vladimír Dudáš. - 2. vyd. - Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1974 - 210 s. [1, z toho voľných 1]

  10. Modely tramvajových vozidel / Zdeněk Maruna. - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství dopravy a spojů, 1974 - 128 s. [2, z toho voľných 2]