Výsledky vyhľadávania

  1. Art Treasures from the Museums of the Moscow Kremlin / Translated from the Russian by B. Meerovich - Moskva : Sovetskij chudožnik, 1980 - 101 s. [1, z toho voľných 1]
  2. Astronómia / B. A. Voroncov-Veľjaminov ; z ruského originálu preložil Blažej Kováč - Hurbanovo : Slovenské ústredie amatérskej astronómie, 1980 - 212 s. [1, z toho voľných 1]
  3. Lesné príhody / Viera Benková ; ilustroval Jozef Klátik - Nový Sad : Obzor, 1980 - 30 s. (Včielka ; zv. 47) [3, z toho voľných 3]
  4. O letnom koncerte : výber krátkych rozprávok z časopisu Pionieri / ilustroval Jovan Lukič - Nový Sad : Obzor, 1980 - 32 s. (Včielka ; zv. 46) [1, z toho voľných 1]
  5. Receptury studených pokrmů / Sestavil František Zvolský. - 2. dopl. a upr. vyd. - Praha : Merkur, 1980 - 558 s. [1, z toho voľných 1]
  6. Kontejnerizace / Zdzislaw Gesiarz ; z polského originálu přeložila Alena Tobolková. - 1. vyd. - Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1980 - 371 s. [1, z toho voľných 1]
  7. Rusko-slovenský a slovensko-ruský vreckový slovník. - 6. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1980 - 815 s. [1, z toho voľných 1]
  8. Britanskij muzej London : al'bom / sostavljal B. I. Rivkin - Moskva : Izobrazitel'noje iskusstvo, 1980 - 167 obr. [1, z toho voľných 1]
  9. Mantegna / Alexandru Balaci ; aus dem Rumänischen von K. Kessler - Bukarest : Meridiane, 1980 - 27 s., 63 obr. na príl. [1, z toho voľných 1]
  10. Introducción al estudio del africano / León Argeliers - Havana : Arte y literatura, 1980 - 178 s. [1, z toho voľných 1]