Výsledky vyhľadávania

  1. Alternativní medicína : komplexní prevence a léčba přírodními prostředky / Jiří Janča ; ilustrovala M. Martínková. - 2. rozš. vyd. - Praha : Eminent, 1993 - 260 s. [3, z toho voľných 3]

  2. Dotyk anjela / Linda Cajio ; z anglického originálu preložil Ján Dulla - Martin : Wist, 1993 - 177 s. (Love Story ; zv. 13) [7, z toho voľných 7]

  3. Ako Štoplík do školy chodil-nechodil / Hana Ponická ; ilustrovala Božena Plocháňová-Hajdučíková - Martin : Osveta, 1993 - 145 s. [6, z toho voľných 6]

  4. Bolesti hlavy a migréna : prevencia, diagnostikovanie, liečba / Mária Trebenová ; z nemeckého originálu preložila Mária Čierna. - 1. vyd. - Bratislava : S Aktuell, 1993 - 124 s. [3, z toho voľných 3]

  5. Väzenské kódexy : súbor právnych predpisov upravujúcich výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody / Helena Lišková, Karol Posluch - Bratislava : Eurounion, 1993 - 171 s. [1, z toho voľných 1]

  6. Angelika. Zv. 11., Cesta do Quebecu / Anne Golon, Serge Golon ; z francúzskeho originálu preložili Kristína a Rudolf Kapitáňovi. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1993 - 374 s. [8, z toho voľných 8]

  7. Podnikanie v malých a stredných podnikoch / Alena Chodasová. - 1. vyd. - Bratislava : Ekonomická univerzita, 1993 - 105 s. [1, z toho voľných 1]

  8. Zbierka príkladov z marketingu / Napísala K. Richterová... [a kol.]. - 1. vyd. - Bratislava : Ekonomická univerzita, 1993 - 258 s. (Vysokoškolské skriptá) [2, z toho voľných 2]

  9. Kalkulácie a rozpočty / napísal Milan Kupkovič... [a kol.]. - 1. vyd. - Bratislava : Ekonomická univerzita, 1993 - 135 s. (Vysokoškolské skriptá) [1, z toho voľných 1]

  10. Ekonomická analýza podniku / napísal Karol Zalai... [a kol.]. - 1. vyd. - Bratislava : Ekonomická univerzita, 1993 - 144 s. (Vysokoškolské skriptá) [1, z toho voľných 1]