Výsledky vyhľadávania

  1. Vytápění domů a bytů / Jaroslav Dufka. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1997 - 127 s. (Profi a hobby ; sv.14) ISBN 80-7169-401-0 [3, z toho voľných 3]
  2. Spracovanie dokumentov v knižniciach a informačných inštitúciách : Teoretické základy a perspektívy / Zora Jurčacková. - 2. preprac., dopl. vyd. - Bratislava : Centrum VTI SR, 1997 - 135 s. ISBN 80-85165-64-3 [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. Mandragora : (Objímanie hada) / Robert Bielik. - 1. vyd. - Bratislava : Slov. spis., 1997 - 51 s. ISBN 80-220-0813-3 [3, z toho voľných 3]
  4. Vojna psov / Vlado Haratík ; Ilustr. M.Hrabovský.. - 1. vyd. - Levice : L.C.A., 1997 - 202 s. (Príbehy ; zv.6) ISBN 80-88897-05-1 [3, z toho voľných 3]
  5. Krvavé diamanty / Philip Kerr ; z anglického originálu přeložila Iva Černá. - 1. vyd. v čes. jaz. - Praha : BB art, 1997 - 246 s. ISBN 80-7257-137-0 [4, z toho voľných 4]
  6. Základy práva a ochrana spotrebiteľa / Alexandra Krsková, Darina Krátka. - 3. vyd. - Bratislava : Slov.ped.nakl., 1997 - 118 s. ISBN 80-08-02640-5 [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  7. Základy sociológie / Ján Sopóci, Bohumil Búzik. - 2. vyd. - Bratislava : Slov.ped.nakl., 1997 - 124 s. ISBN 80-08-02636-7 [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  8. Dějiny evropské civilizace.Sv.2 / Zprac. P.Bělina.. - 2. dopl. vyd. - Praha : Paseka, 1997 - 322 s. ISBN 80-7185-100-0. - ISBN 80-7185-101-9(soubor) [1, z toho voľných 1]
  9. Mýtus nebo mystifikace? aneb Mezi neperfektními Pervekty / Robert Asprin ; Z angl. přel. P.Vohlídka.. - 1. vyd. - Plzeň : Perseus, 1997 - 182 s. ISBN 80-86030-30-X [3, z toho voľných 3]
  10. Dějiny evropské civilizace.Sv.1 / Sprac. P.Čorej.. - 2. dopl. vyd. - Praha : Paseka, 1997 - 367 s. ISBN 80-7185-099-3. - ISBN 80-7185-101-9(soubor) [1, z toho voľných 1]