Výsledky vyhľadávania

  1. Bratislavskí majstri kati / Juraj Hradský. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo PT, 2005 - 156 s. (Bratislava-Pressburg) ISBN 80-89218-16-4 [4, z toho voľných 4]

  2. Červený kríž na Slovensku v rokoch 1919-1938 / Zora Mintalová, Bohdan Telgársky - Martin : Matica slovenská, 2005 - 193 s. ISBN 80-969221-9-X [1, z toho voľných 1]

  3. Červený kríž na Slovensku v rokoch 1939-1947 / Zora Mintalová, Bohdan Telgársky - Martin : Matica slovenská, 2005 - 173 s. ISBN 80-89208-03-7 [1, z toho voľných 1]

  4. Právne formy podnikateľských vzťahov : vysokoškolské učebné texty / Mikuláš Sabo a kolektív - [Bratislava] : Iura Edition, 2005 - 206 s. ISBN 80-8078-059-5 [1, z toho voľných 1]

  5. Kapitoly z finančnej matematiky / Igor Melicherčík, Ladislava Olšarová, Vladimír Úradníček - Bratislava : Epos, 2005 - 242 s. ISBN 80-8057-651-3 [1, z toho voľných 1]

  6. Vzácne návštevy Bratislavy / Ivan Szabó, Ladislav Švihran. - 1. vyd. - Poprad : Region, 2005 - 235 s. ISBN 80-969344-1-4 [2, z toho voľných 2]

  7. Dunaj je voda, kameň a dejiny / Cyril Uhnák ; preklad Juraj Tomovčík, Andrej Zathurecký, Oľga Károlyová. - 1. vyd. - Bratislava : MP agentúra, 2005 - [112] s. ISBN 80-969379-0-1 [3, z toho voľných 3]

  8. Krajiny a prírodné pamiatky : svet, v ktorom žijeme / [z nemeckého originálu preložili Květoslav Spiller a Magda Spillerová] - Bratislava : Ikar, 2005 - 79 s. (Glóbus) ISBN 80-5510-884-6 [1, z toho voľných 1]

  9. Príručka manažéra : všetko, čo potrebujete vedieť o podnikaní a manažmente / Zostavovateľ Robert Heller ; z anglického originálu preložila Zuzana Dzúriková - Bratislava : Ikar, 2005 - 256 s. ISBN 80-5510-882-X [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  10. Sárina pieseň / Fern Michaelsová ; z anglického originálu preložila Paulína Feriancová - Bratislava : Ikar, 2005 - 349 s. ISBN 80-5510-898-6 [5, z toho voľných 5]