Výsledky vyhľadávania

  1. Človek v zrkadle frazeológie / Katarína Habovštiaková, Ema Krošláková. - 1. vyd. - Bratislava : Tatran, 1990 - 217 s. (Čítanie študujúcej mládeže ; zv. 197) [7, z toho voľných 5, prezenčne 1]
  2. Prvá láska nastorako / Milan Ferko ; sprievodný text Jozef Mlacek. - 1. vyd. - Bratislava : Tatran, 1989 - 299 s. (Čítanie študujúcej mládeže ; zv. 192) [6, z toho voľných 5]
  3. Mladomanželia na mucholapke / István Örkény ; z maďarského originálu preložil, zostavil a doslov napísal Karol Wlachovský. - 1. vyd. v tejto edícii. - Bratislava : Tatran, 1989 - 402 s. (Čítanie študujúcej mládeže ; zv. 191) [5, z toho voľných 4]
  4. Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva. [Zv.] 3, Antológia barokových literárnych textov / Zostavil, predslov, sprievodný text, poznámky a vysvetlivky napísal Jozef Minárik, Miloslav Okál a Mária Vyvíjalová]. - 1. vyd. v tomto výbere. - Bratislava : Tatran, 1989 - 401 s. (Čítanie študujúcej mládeže ; zv. 194) [5, z toho voľných 4]
  5. Prosté, ťažké / Milan Rúfus ; výber zostavil, doslov, edičné poznámky napísal Viliam Marčok. - 1. vyd. v tejto edícii - Bratislava : Tatran, 1989 - 343 s. (Čítanie študujúcej mládeže ; zv. 196) [9, z toho voľných 8]
  6. Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva. [Zv.] 3, Antológia barokových literárnych textov / Zostavil, predslov, sprievodný text, poznámky a vysvetlivky napísal Jozef Minárik. - 1. vyd. v tomto výbere. - Bratislava : Tatran, 1988 - 449 s. (Čítanie študujúcej mládeže ; zv. 169) [5, z toho voľných 4]
  7. Putovanie Childa Harolda / George Gordon Byron ; z anglického originálu preložili, poznámky, chronológiu, doslov a edičné poznámky napísali Ján Buzássy a Z. Hegedüsová. - 1. vyd. - Bratislava : Tatran, 1988 - 225 s. (Čítanie študujúcej mládeže ; zv. 190) [7, z toho voľných 5]
  8. S tebou bez teba / Vladimír Reisel ; výber zostavil, doslov a edičné poznámky napísal Karol Wlachovský. - 1. vyd. - Bratislava : Tatran, 1988 - 452 s. (Čítanie študujúcej mládeže ; zv. 191) [7, z toho voľných 6]
  9. Plavby a návraty / Pablo Neruda ; zo španielskeho originálu preložil kolektív autorov. - 1. vyd. - Bratislava : Tatran, 1988 - 335 s. (Čítanie študujúcej mládeže ; zv. 193) [8, z toho voľných 6]
  10. Čas básne / Miroslav Válek ; výber zostavil, edičné poznámky a doslov napísal Stanislav Šmatlák. - 1. vyd. v tejto edícii. - Bratislava : Tatran, 1987 - 297 s. (Čítanie študujúcej mládeže ; zv. 18) [6, z toho voľných 5]