Výsledky vyhľadávania

  1. Príbehy z dejín Bratislavy, alebo, Bratislava - mesto s neuveriteľnou históriou, pamiatkami a pamätihodnosťami / Viera Obuchová. - 1. vyd. - Bratislava : Marenčin PT, 2013 - 316 s. (Bratislava - Pressburg) ISBN 978-80-8114-312-0 [5, z toho voľných 4]

  2. Bratislavský okrášľovací spolok : (1868-1918) / Martin Györik ; preklad Marta Ličková. - 1. vyd. - Bratislava : Marenčin PT, 2012 - 195 s. (Bratislava - Pressburg) ISBN 978-80-8114-138-6 [1, z toho voľných 1]

  3. Zuckermandel mojej mladosti / Walter Malaschitz ; foto autor. - 1. vyd. - Bratislava : Marenčin PT, 2012 - 189 s. (Bratislava - Pressburg) ISBN 978-80-8114-156-0 [2, z toho voľných 2]

  4. Remeslá a cechy v starom Prešporku / Vladimír Segeš. - 1. vyd. - Bratislava : Marenčin PT, 2011 - 301 s. (Bratislava - Pressburg) ISBN 978-80-8114-049-5 [1, z toho voľných 1]

  5. Každodenný život a bývanie v Bratislave v 19. a 20. storočí / Viera Obuchová, Marta Janovíčková. - 1. vyd. - Bratislava : Marenčin PT, 2011 - 289 s. (Bratislava - Pressburg) ISBN 978-80-8114-077-8 [1, z toho voľných 1]

  6. Mestská doprava v Bratislave / Dušan Habarda, Milan Kráľ, Ladislav Szojka. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo PT, 2010 - 221 s. (Bratislava - Pressburg) ISBN 978-80-8114-044-0 [5, z toho voľných 5]

  7. Dobrodružný život J. W. Kempelena / Igor Janota ; ilustroval Jakub Kľúčik. - 1. vyd. - Bratislava : Marenčin PT, 2010 - 187 s. (Bratislava - Pressburg) ISBN 978-80-8114-048-8 [2, z toho voľných 2]

  8. Priemyselná Bratislava / Viera Obuchová. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo PT, 2009 - 311 s. (Bratislava - Pressburg) ISBN 978-80-89218-99-8 [1, z toho voľných 1]

  9. Príbehy bratislavských fontán a studní / Igor Janota. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo PT, 2009 - 150 s. (Bratislava - Pressburg) ISBN 978-80-89218-97-4 [5, z toho voľných 5]

  10. Alojz Rigele / Zsolt Lehel. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo PT, 2008 - 191 s. (Bratislava - Pressburg) ISBN 978-80-89218-56-1 [1, z toho voľných 1]